4; циклічні похідні; склад елюента; рівняння Сочевінського.

НОРМАЛЬНОФАЗОВА ТОНКОШАРОВА ХРОМАТОГРАФІЯ ДЛЯ ЦИКЛІЧНИХ ПОХІДНИХ 3-ХЛОРО-1,4-НАФТОХІНОНУ

Аміновмісні похідні 3-хлоро-1,4-нафтохінону проявляють певні види біологічної активності, зокрема антибактеріальну, протигрибкову, а також хелатоутворюючу дію для транспортування мікроелементів, що зумовлено наявністю в структурі хіноїдного фрагменту та відповідних замісників. Хоча в багатьох роботах, які стосуються синтезу похідних 3-хлоро-1,4-нафтохінону, повідомляється, що використовували тонкошарову хроматографію (ТШХ) для контролю закінчення реакції та наявності домішок початкових речовин у виділених продуктах, однак не приведено умов ТШХ та результатів розділення.