3-метакрилоксипропілтриметоксисилан

Протонопровідні органо-неорганічні нанокомпозитні мембрани, одержані золь-гель методом

На основі акрилових мономерів та кремнеземної неорганічної складової, сформованої у результаті золь-гель перетворення прекурсора - 3-метакрилоксипропіл-триметоксисилану (МАПТМС), синтезовано протонопровідні органо-неорганічні нанокомпозитні мембрани. Методом лазерної інтерферометрії досліджено кінетику полімеризації in situ. Встановлено водопоглинання мембран і набрякання їх у метанолі, виміряно контактні кути змочування, що дало змогу розрахувати вільну поверхневу енергію мембран та її складові.

ДОСЛІДЖЕННЯ В’ЯЗКОСТІ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИСТЕМ НА ОСНОВІ 3-МЕТАКРИЛОКСИПРОПІЛТРИМЕТОКСИСИЛАНУ ТА ТЕТРАЕТОКСИСИЛАНУ

Одним з перспективних напрямків створення новітніх матеріалів є одержання гібридних органо-неорганічних нанокомпозитів, які демонструють не тільки покращені властивості органічної матриці, а й появу нових специфічних властивостей завдяки наявності неорганічного компонента. Гібридні органо-неорганічні матеріали можуть бути синтезовані золь-гель методом у результаті золь-гель процесу за участю органо-неорганічних прекурсорів. Насьогодні цей метод синтезу вважають доступним та екологічно безпечним.