гальванічне заміщення

Синтез наночастинок срібла гальванічним заміщенням на маґнії в розчинах натрію поліакрилату в ультразвуці

Досліджено “зелений” синтез наночастинок срібла (AgNPs) внаслідок гальванічного заміщення (ГЗ) на маґній у розчинах натрію поліакрилату (NaPA) в ультразвуці (22 кГц). Запропоновано механізм спільної дії ГЗ та ультразвуку з утворенням AgNPs. Визначено, що синтезовані розчини AgNPs характеризуються максимумом поглинання за 410 нм, значення якого не залежить від концентрацій прекурсорів (AgNO3 та NaPA) і тривалості процесу. Розміри наночастинок, що мають сферичну форму, не перевищують 30 нм.

ОДЕРЖАННЯ МЕТАЛЕВОЇ ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНОЇ НАНОСТРУКТУРОВАНОЇ ПОВЕРХНІ МЕТОДОМ ГАЛЬВАНІЧНОГО ЗАМІЩЕННЯ (ОГЛЯД)

Розкрито можливості методу гальванічного заміщення в формуванні металевої наноструктурованої поверхні для електрокаталітичних процесів. Ґрунтуючись на електрохімічному механізмі процесу та, враховуючи тип підкладки, наведено такі напрями застосування цього методу: модифікація поверхні металів та синтез металевих наноструктур. Основними способами підготування електрокаталізаторів на основі наноструктурованих металевих систем одержаних гальванічним заміщенням є: 1) заміщенням безпосередньо на металеву поверхню електрода; 2) фіксація на поверхню електрода попередньо синтезованих наноструктур.

ВПЛИВ УМОВ ГАЛЬВАНІЧНОГО ЗАМІЩЕННЯ У РОЗЧИНАХ ДМСО НА РОЗМІРИ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА, ФІКСОВАНИХ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНІЮ

Керований синтез частинок благородних металів заданої морфології, форми, розмірів та розподілу на поверхні підкладок Si є важливою передумовою створення складніших структур, наприклад, нанодротів, які на сьогодні є одним з найперспективніших матеріалів для створення сучасних приладів наноелектроніки.

ВІДНОВЛЕННЯ КАРБОНУ (IV) ОКСИДУ НА МІДНИХ І БІМЕТАЛЕВИХ КАТОДАХ Ag/Cu

Електрохімічний метод конверсії СО2 в цінні продукти перспективний як в економічному, так і технологічному аспектах. Проте відновлення є складний багатостадійний і багафакторний каталітичний процес. Природа поверхні катода, його структура, склад електроліту, режими відновлення суттєво впливають на швидкість перетворення СО2 і селективність за продуктами.

ОСАДЖЕННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО ОСАДУ СРІБЛА НА ПОВЕРХНІ КРЕМНІЮМЕТОДОМ ГАЛЬВАНІЧНОГО ЗАМІЩЕННЯ

Нанесення наночастинок металів, зокрема срібла на поверхню кремнію використовують для формування антивідбивної поверхні фотоелектричних перетворювачів. Одним із перспективних методів такої модифікації є метод гальванічного заміщення, який характеризується  широкими можливостями керованого впливу на морфологію осаджуваного наноструктурованого металу.  Осадження срібла гальванічним заміщенням найбільш вивчене у водних розчинах AgNO3 у  присутності HF.