рослинна олія

ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ РОСЛИННОЇ ТА СИВУШНОЇ ОЛІЙ

Запропоновано способи використання відходів від переробки  рослинної та сивушної олій – розчину гліцерину, амілового та ізоамілового спиртів  з метою одержання на їх основі етерів та естерів, забезпечення  їх комплексної переробки і створення безвідходної технології даних процесів. Розглянуто технологічні аспекти запропонованих способів  з одержанням цінних продуктів, які використовується в багатьох галузях народного господарства – триацетину та етил-ізоамілового етеру.

Використання галогенованої рослинної олії для одержання полімерних матеріалів

В роботі представлено встановлення можливості використання галогенованої рослинної олії для  одержання  полімерних  матеріалів.  Внаслідок  проведених  досліджень  розроблена  методика галогенування  соняшникової  олії  та  підтверджена  її  структура  методом  ІЧ-спектроскопії. Одержану  галогеновану  олію  використовували  для  взаємодії  з  різними  за  функціональністю сполуками.  Синтезовані  матеріали  застосовували  для  одержання  полімерних  композитних матеріалів в умовах термополімеризації з вініловими мономерами. 

СИНТЕЗ АКРИЛОЇЛАМІНОЕТИЛОЛИВАТУ З ТРИГЛІЦЕРИДІВ ОЛИВКОВОЇ ОЛІЇ ТА ЙОГО ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНА ГОМО- ТА КОПОЛІМЕРИЗАЦІЯ

В останнє десятиліття суттєво зростає увага до синтезу мономерів на основі рослинних олій, через їх біосумісність, нетоксичність, а також поновлюваність сировини. Полімери на їх основі можуть бути використані як альтернатива традиційним полімерам нафтохімічного походження, для одержання композитів, покриттів та інших матеріалів, особливо, які використовуються для оздоблення інтер’єрів будинків та офісів. Зокрема, зростає практичний інтерес до мономерів на основі рослинних олій.