Резонансна частота

АКУСТИЧНИЙ ГАЗОАНАЛІЗАТОР

Запропонований метод вимірювання відносних концентрацій складових двох та трьохкомпонентних сумішей газів, в основі роботи якого лежить залежність швидкості поширення звуку від таких параметрів, як молярна маса газів у суміші, їх відносна концентрація,  теплоємність за сталого тиску,  теплоємність за сталого об’єму та абсолютна температура. Для підвищення точності запропоновано перейти від вимірювань швидкості до вимірювань частоти. Показано, що за сталої довжини хвилі частота акустичного резонатора буде лінійно зростати відповідно до зміни швидкісті поширення звуку у газовій суміші.

Дослідження частотної характеристики програмно реалізованого пристрою ФАПЧ

Метою цієї статті є опис експериментального вимірювання частотної характе- ристики (ЧХ) передавальної функції програмно реалізованого пристрою фазового автоматичного підстроювання частоти (ФАПЧ) за допомогою частотно-модульованих (ЧМ) сигналів. Наведено вираз для передавальної функції пристрою ФАПЧ. Пояснено метод вимірювання ЧХ передавальної функції. Побудовано графіки експериментально отриманих ЧХ для різних параметрів пристрою ФАПЧ.