Дослідження частотної характеристики програмно реалізованого пристрою ФАПЧ

2017;
: cc. 3 - 9
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра теоретичної радіотехніки і радіовимірювань

Метою цієї статті є опис експериментального вимірювання частотної характе- ристики (ЧХ) передавальної функції програмно реалізованого пристрою фазового автоматичного підстроювання частоти (ФАПЧ) за допомогою частотно-модульованих (ЧМ) сигналів. Наведено вираз для передавальної функції пристрою ФАПЧ. Пояснено метод вимірювання ЧХ передавальної функції. Побудовано графіки експериментально отриманих ЧХ для різних параметрів пристрою ФАПЧ. На основі порівняння теоре- тичних та експериментальних даних зроблено висновки про точність отриманих результатів та адекватність цієї методики вимірювання ЧХ.

1. Best, R. E., 2003, Phase-locked loops: design, simulation, and applications (professional engineering), 5th ed., McGraw-Hill Companies Inc., New York. 2. Purkayastha, B. B. & Sarma, K. K., 2015, A Digital Phase Locked Loop based Signal and Symbol Recovery System for Wireless Channel., Springer, New Delhi. 3. STMicroelectronics, 2015, “Reference manual STM32F405xx/07xx, STM32F415xx/17xx, STM32F42xxx and STM32F43xxx advanced ARM-based 32-bit MCUs”, viewed 27 February 2017, from http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/ 3d/6d/5a/66/b4/99/40/d4/DM00031020.pdf/files/DM00031020.pdf/jcr:content/translations/en.DM0003102 0.pdf. 4. Bondariev, A. P. & Altunin, S. I., 2016, “Firmware implementation of digital phase-locked loop”, Journal of Lviv Polytechnic National University, Series of Radio Electronics and Telecommunication 849, 83–90. 5. Теория и практика цифровой обработки сигналов, “Контур фазовой автоподстройки частоты и его основные свойства”, viewed 27 February 2017, from http://www.dsplib.ru/content/pll/pll.html.