Smart Meter

Принцип створення “розумного лічильника електроенергії” в електрогягових мережах зі стохастичними електромагнітними процесами

Напруга і струм в тягових мережах систем електричного транспорту постійного струму є різкозмінними випадковими (стохастичними) процесами. Внаслідок цього електронні та гібридні лічильники, які застосовуються в таких системах вимірюють електроенергію з великою відносною похибкою, що істотно перевищує їх клас точності. У даній роботі на основі кореляційної теорії випадкових процесів запропоновано принцип розробки смарт-лічильників обліку електроенергії, яка передається по тяговій мережі від тягових підстанцій до електрорухомого складу.

КЛАСИФІКАЦІЯ ДАНИХ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Управління даними обліку електроенергії передбачає послідовне перетворення результатів вимірювань в дані комерційного обліку, зокрема, агреговані, їхню верифікацію та валідацію у встановленому порядку з метою інформаційного забезпечення розрахунків за електричну енергію та завдань управління попитом. Комплексне забезпечення точності, повноти, цілісності, достовірності та актуальності даних комерційного обліку вимагає системного підходу, який базується на класифікації даних обліку, зокрема, за приналежністю, походженням, станом оброблення, ступенем автоматизації тощо.