дані обліку

КЛАСИФІКАЦІЯ ДАНИХ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Управління даними обліку електроенергії передбачає послідовне перетворення результатів вимірювань в дані комерційного обліку, зокрема, агреговані, їхню верифікацію та валідацію у встановленому порядку з метою інформаційного забезпечення розрахунків за електричну енергію та завдань управління попитом. Комплексне забезпечення точності, повноти, цілісності, достовірності та актуальності даних комерційного обліку вимагає системного підходу, який базується на класифікації даних обліку, зокрема, за приналежністю, походженням, станом оброблення, ступенем автоматизації тощо.