наукові дослідження

МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Висвітлено роль наукових досліджень студентів у вищих навчальних закладах та подальші напрями їх розвитку. Окреслена методика проведення наукових досліджень студентів Інституту архітектури та дизайну, спеціальності «Дизайн» впродовж першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти. Проведений аналіз навчальних дисциплін, котрі формують у студентів наукові здібності, методично спрямовують на виконання та презентацію власних наукових розвідок в межах навчального процесу.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті проведено аналіз сутності та значення наукових досліджень у вищих навчальних закладах в умовах становлення економіки знань, визначено перспективи розвитку наукових досліджень з урахуванням вимог інноваційного розвитку суспільства. Наукові дослідження мають виняткове значення для розвитку усіх стратегічних напрямів університету: забезпечення якісної підготовки фахівців, поглиблення міжнародної освітньої та наукової діяльності, удосконалення системи підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів, розвитку інноваційної діяльності.