ентропія

Subsystem of CPS information Support Organization

The possibilities of theinformation support for cyber-physical designing systems have been considered. Their coincidence with Open System Interconnection Standard has been analyzed. Their effectiveness has been taken into account. From this point of view, the usage of compression technique, low-energy wireless networks has been considered.

Збільшення ентропії кодового слова у двійковому каналі за постійної тривалості

Інформація стає найважливішим національним ресурсом, відмінною рисою якого є те, що він не тільки не зменшується, а навпаки, — збільшується (передусім у разі обміну даними), якісно удосконалюється й разом з тим сприяє найраціональнішому використанню усіх інших видів інформаційних ресурсів. Під час передачі дуже важливо в кожному кодовому слові упаковувати більшу кількість інформації, тобто збільшувати ентропію. У роботі запропоновано алгоритм синтезу кодових слів у двійковому каналі з ентропією, що перевищує в десятки разів тривалість сигнальної конструкції.

Segmentation of partially-blurred images using wavelet transform

Розроблено метод сегментування частково спотворених зображень із використан- ням вейвлет-перетворення, зокрема, койфлета порядку L=3, і ентропії як критерію сегментування. Застосовано метод k-середніх для сегментації зображення на основі розробленого критерію. Здійснено тестування методу, результати якого показали хороші показники сегментування, а саме: метод дає змогу досягти правильної сегментації більше ніж 82 % пікселів, а в багатьох окремих випадках більше ніж 90 %.

Теоретичні засади методу оцінювання ентропії структуризованих поліфункціональних даних

Запропоновано теоретичні положення методу оцінювання ентропії та структурної складності поліфункціональних даних. Подано приклади розрахунку ентропійно- структурної складності поліфункціональних даних на основі різних інформаційних мір ентропії та критеріїв структурної складності.