Збільшення ентропії кодового слова у двійковому каналі за постійної тривалості

2017;
: сс. 45 - 49
1
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
2
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
3
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
4
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
5
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова

Інформація стає найважливішим національним ресурсом, відмінною рисою якого є те, що він не тільки не зменшується, а навпаки, — збільшується (передусім у разі обміну даними), якісно удосконалюється й разом з тим сприяє найраціональнішому використанню усіх інших видів інформаційних ресурсів. Під час передачі дуже важливо в кожному кодовому слові упаковувати більшу кількість інформації, тобто збільшувати ентропію. У роботі запропоновано алгоритм синтезу кодових слів у двійковому каналі з ентропією, що перевищує в десятки разів тривалість сигнальної конструкції.

1. Методы прогнозирования защищенности ведомственных систем связи на основе концепции отводного канала / В. Г. Лихограй; под ред. А. И. Цопы, В. М. Шокало. — Харьков: КП «Городская типография», 2011. — 502 с. 2. Помехоустойчивость и эффективность систем передачи информации / А. Г. Зюко [и др.]; под ред. А. Г. Зюко. — М.: Радио и связь, 1985. — 232 с. 3. Захарченко М. В. Порівняння ансамблів кодових множин, синтезованих на основі декількох модулів, з ансамблями, реалізованими на основі таймерних сигнальних конструкцій / М. В. Захарченко, С. М. Горохов, О. В. Кочетков, В. В. Гордейчук, Е. Б. Шамшидін // Системи обробки інформації. — 2017. — № 1. — С. 18–21. 4. Захарченко Н. В. Таймерные сигнальные конструкции — как инструмент системы информационной безопасности / Н. В. Захарченко, В. В. Корчинский, Б. К. Радзимовский, Ю. С. Горохов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2015. — № 1. — С. 256–260. 5. Захарченко Н. В. Сравнение позиционного и таймерного кодирования / Н. В. Захарченко, С. М. Горохов, А. В. Кочетков, В. В. Гордейчук // Збірник наукових праць [Військового інституту телекомунікацій та інформатизації]. — 2016. — Вип. 1. — С. 59–63.