система технічного зору

Development of a Video Surveillance System for Motion Detection and Object Recognition

This article explores the development of a video surveillance system that utilizes cuttingedge technology to analyze the video stream in real-time, identify motion, and recognize objects within the video stream. The functionality of this system enables it to provide a high level of accuracy in identifying objects, even in low-light conditions or with low-resolution cameras. The software system has been designed as a user-friendly desktop application with the latest technologies and features that will ensure its relevance and easy maintenance in the future.

Аналіз каркасних мереж виявлення ознак в моделях глибинного навчання

У роботі проаналізовано  та порівняно сучасні моделі глибинного навчання для задач класифікації зображень МРТ колінного суглоба. Проаналізовано сучасні глибинні архітектури комп’ютерного зору для виділення ознак із зображень МРТ. Такий аналіз використано для створення прикладних архітектур моделей машинного навчання. Вказані моделі орієнтовані на автоматизацію процесу діагностування травм коліна у медичних приладах та системах.

Система технічного зору для досліджень в області дефектоскопії матеріалів та виробів

Для дефектоскопії матеріалів та виробів у багатьох випадках можна використовувати візуально-оптичні методи та засоби. З розвитком мікропроцесорних компонентів і, відповідно, значним розширенням сфер використання комп’ютерної техніки та методів і засобів оброблення та аналізу зображень стрімко розвивається використання візуально-оптичних методів та засобів дефектоскопії для серійного виробництва та в наукових дослідженнях.

Комплексний аналіз техніки навчання на малому наборі даних для задачі класифікації методом оптимізації трійок

Задача класифікації зображень є дуже важливою сучасною проблемою в області комп’ютерного зору. Перші підходи до розв’язання цієї задачі полягали у використанні класичних  алгоритмів.  Незважаючи  на  певний  прогрес,  отриманий,  класичними  підходами, більшість складніших задач класифікації зображень залишались нерозв’язаними до моменту використання алгоритмів машинного навчання. Перші спроби застосування машинного навчання до задачі розпізнавання зображень допомогли класифікувати набори ознак, які опрацювати прямими алгоритмами не вдавалось.

Software Implementation of the Algorithm for Recognizing Protective Elements on The Face

The quarantine restrictions introduced during COVID-19 are necessary to minimize the spread of coronavirus disease. These measures include a fixed number of people in the room, social distance, wearing protective equipment. These restrictions are achieved by the work of technological control workers and the police. However, people are not ideal creatures, quite often the human factor makes its adjustments.

Автоматизація вимірювань у механічному гірокомпасі

Мета роботи полягає у розробці автоматизованої вимірювальної системи в механічному гірокомпасі за допомогою спеціально розробленого апаратного та програмного забезпечення для того, щоб полегшити експлуатацію приладу та мінімізувати похибки спостерігача. Розроблений комплекс передбачає автоматизацію лише для часового методу, так як для методу поворотної точки необхідно постійно контактувати з навідним гвинтом тахеометра.

Software Implementation of Gesture Recognition Algorithm Using Computer Vision

This paper examines the main methods and principles of image formation, display of the sign language recognition algorithm using computer vision to improve communication between people with hearing and speech impairments. This algorithm allows to effectively recognize gestures and display information in the form of labels. A system that includes the main modules for implementing this algorithm has been designed.

Дослідження методів виявлення об’єктів на відеозображеннях

Завдання виявлення об’єктів на відеозображеннях характерна для сучасних систем технічого зору (СТЗ), орієнтованих на різні функціональні застосування. Виявляти об`єкти можна як на статичних відеозображеннях, так і на виділених з відеопотоку кадрах. За своєю суттю виявлення об’єктів на відеозображенні, як правило, означає виявлення яскравісних чи кольорових неоднорідностей, які на подальших етапах можна трактувати як фізичні об`єкти.

Спецпроцесор для визначення характерних ознак на основі алгоритму SURF

Запропоновано структуру спецпроцесора реалізації алгоритму визначення характерних ознак відеооб’єкта на основі алгоритму SURF для спеціалізованої системи технічного зору.

Мультипроцесорна система для виконання задач технічного зору

Запропоновано варіант системи технічного зору на основі багатопроцесорної архітектури з використанням багатопортової пам’яті з рівним доступом усіх спецпроцесорів.