Алгоритм первинного розпізнавання об’єктів в системі управління складом

2023;
: cc. 20 - 28
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
2
Lviv Polytechnic National University

У даній статті досліджено особливості роботи систем управління складом. Запропоновано алгоритм первинного розпізнавання об’єктів в комірках складу. Наведено принципи та реалізацію власної програмної системи управління складом з використанням технології комп’ютерного зору.

Розроблено структурну схему програми, яка складається з восьми модулів: сервіс захоплення зображень, сховище зображень, сервіс комп’ютерного зору, база даних, API сервер, клієнтський застосунок, планувальник завдань та черга завдань. Спроектовано архітектуру на основі хмарних технологій, а саме Google Cloud Platform. Запропоновано алгоритм комп’ютерного зору для визначення стану комірок на складі. Розроблено функціональний програмний продукт на основі сучасних технологій.

Метою статті є відображення результатів дослідження предметної області систем управління складом та систем комп’ютерного зору, а також висвітлення результатів реалізації власної програмної системи з використанням комп’ютерного зору.

  1. Warehouse Management System Global Market Report 2023. // The Business Research Company – 2023 - Available at: https: //www.researchandmarkets.com/ reports/5766696/warehouse-management-system-global- market-report /(Accessed: 17 September 2023).
  2. Ramaa, A., Subramanya, K. N., & Rangaswamy, T. M. Impact of warehouse management system in a supply chain, 2022. doi:10.5120/8530-2062– (International Journal of Computer Applications).
  3. Wroblewski, M.T. Advantages & Disadvantages to a Manual Inventory Control System- Available at::
  4. /(Accessed: 17 September 2023).
  5. Yan, B., Chen, Y., & Meng, X. RFID Technology Applied in Warehouse Management System, 2008. – (In 2008 ISECS International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management (pp. 363-367). doi:10.1109/CCCM.2008.372
  6. What is Computer Vision?.// IBM –2022 Available at: https://www.ibm.com/topics/computer-vision doi:10.3390/ai4010013  /./(Accessed: 17 September 2023)
  7. Polacco, A., & Backes, K. The Amazon Go concept: Implications, applications, and sustainability., 2018. – doi: http://doi.org/10.6347/JBM.201803_24(1).0004 (Journal of Business and Management, 24(1), 79-92).
  8. Zhao, F., Huang, Q., & Gao, W. Image matching by normalized cross-correlation., 2006. – (In 2006 IEEE international conference on acoustics speech and signal processing proceedings (Vol. 2, pp. II-II). IEEE). doi:10.1109/ICASSP.2006.1660446