параметрична ідентифікація

Ідентифікація параметрів інтервальних нелінійних моделей статичних систем із застосуванням багатовимірної оптимізації

В статті запропоновано підхід до параметричної ідентифікації інтервальних нелінійних моделей статичних систем на основі стандартної задачі мінімізації середньоквадратичного відхилення між значеннями модельованої характеристики статичного об’єкта та значеннями які належать до експериментальних інтервалів.

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У МОДЕЛІ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглянуто проблему дослідження параметричної ідентифікації у моделі фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. Визначено концептуальні підходи до фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів. Розглянуто адаптивні властивості фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів.