ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У МОДЕЛІ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто проблему дослідження параметричної ідентифікації у моделі фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. Визначено концептуальні підходи до фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів. Розглянуто адаптивні властивості фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів.

1. Клебанова Т. С., Гурьянова Л. С., Богониколос Н. (2006) Моделирование финансовых потоков предприятия в условиях неопределенности : монография, 312 с. 2. Graupe D. (1972) Identification of Systems. New York, 19–30. 3. Алексеев А. А., Кораблев Ю. А., Шестопалов М. Ю. (2009) Идентификация и диагностика систем, М. : Издательский центр “Академия”, 352 с. 4. Руденко Л. В. (2004) Управління потоками капіталів у сучасній бізнесмоделі функціонування транснаціональних корпорацій : монографія. К. : Кондор, 480 с. 5. Островский Г. М., Волин Ю. М. (2010) Технологические системы в условиях неопределенности. Анализ гибкости и оптимизация, М. : Бином, 319 с. 6. Черноруцкий И. Г. (2004) Методы оптимизации в теории управления : учеб. пособ. СПб. : Питер, 256 с. 7. Цыпкин Я. З. (1995) Информационная теория идентификации, М. : Наука, 336 с.