промислові підприємства.

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Проаналізовано ситуацію з безпекою та умовами праці на більшості підприємств країни, розглянуто економічні втрати, спричинені недотриманням правил техніки безпеки на виробництві. Проаналізовано економічні методи управління охороною праці на промислових підприємствах у сучасних умовах. Розкрито фактори економічного впливу на роботодавця та найманих працівників щодо дотримання правил техніки безпеки на виробництві. Визначено пріоритетні напрямки соціально-економічного управління умовами та охороною праці в сучасних умовах.

ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Виділено ряд характерних ознак, які відзначають вітчизняні та західні науковці, програмно-цільового підходу управління підприємствами. На основі дослідження машинобудівних підприємств Львівщини окреслено основні завдання впровадження цього підходу. Наведено спробу розробити шляхи застосування програмно-цільового підходу управління промисловими підприємствами, відповідно до їх рівня конкурентоспроможності, стратегічних пріоритетів, інвестиційних можливостей та професіоналізму працівників.