ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Authors: 

Tsogla O.O.

Lviv Polytechnic National University Department of Civil Safely

Проаналізовано ситуацію з безпекою та умовами праці на більшості підприємств країни, розглянуто економічні втрати, спричинені недотриманням правил техніки безпеки на виробництві. Проаналізовано економічні методи управління охороною праці на промислових підприємствах у сучасних умовах. Розкрито фактори економічного впливу на роботодавця та найманих працівників щодо дотримання правил техніки безпеки на виробництві. Визначено пріоритетні напрямки соціально-економічного управління умовами та охороною праці в сучасних умовах.

1. Грибан В. Г., Негодченко О. В. (2011) Охорона праці: навч. посіб, 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 280 с. 2. Ткачук К. Н., Зеркалов Д. В., Ткачук К. К., Мітюк Л. О., Полукаров Ю. О. (2013) Державне управління охороною праці: монографія, К.: Основа, 348 с. 3. Федерація професійних спілок України Available at: http://fpsu.org.ua/