сільськогосподарське підприємство

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ВЗАЄМОДІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ІНШИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Показано провідну роль сільськогосподарського виробництва серед пріоритетних видів економічної діяльності, узагальнено тенденції організаційного наближення випуску сільськогосподарської продукції до промислової діяльності на прикладі індустріального Донбасу, розглянуто перспективи створення конгломератів для забезпечення продовольчої самодостатності регіону та надано відповідні рекомендації.

ПЕРЕДУМОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Визначено передумови реалізації модернізаційних процесів у сільському господарстві. Модернізаційний процес розглядається як сукупність структурованих чинників, спрямованих на підвищення ефективності господарської діяльності аграрного підприємства. Визначено основні напрями удосконалення матеріально-технічної бази сільгосппідприємств.