ПЕРЕДУМОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Автори: 
P. S. Viatkin

Визначено передумови реалізації модернізаційних процесів у сільському господарстві. Модернізаційний процес розглядається як сукупність структурованих чинників, спрямованих на підвищення ефективності господарської діяльності аграрного підприємства. Визначено основні напрями удосконалення матеріально-технічної бази сільгосппідприємств.

  1. Геєць  В.  Ліберально-демократичні  засади  : курс  на  модернізацію  України  /  В.  Геєць  // Економіка України. – 2010. – № 3. – С. 4–20. 
  2. Sources of Growth in French Agriculture Frédéric Bouchet, David Orden and George W. Norton American Journal of Agricultural Economics Vol. 71, No. 2 (May, 1989), pp. 280–293. 
  3. Андрушко Р. П. Соціальний розвиток села як пріоритетний напрямок аграрної реформи / Р. П. Андрушко // Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. – Львів : ЛДАУ. – 2007. – №5. – С. 191–195. 
  4. Modernization from below: An Alternative Indigenous Development? Anthony Bebbington Economic Geography Vol. 69, No. 3, Environment and Development, Part 1 (Jul., 1993). Р. 274–292.  
  5. Economic Growth:  Lessons  from  Two Centuries  of  American  Agriculture  Yair Mundlak  Journal  of Economic Literature Vol. 43, No. 4 (Dec., 2005). – Р. 989–1024. 
  6. Месель-Веселяк В. Я. Підвищення конкурентоспроможності  аграрного  сектору  економіки  України  /  В.  Я.  Месель-Веселяк  // Економіка  АПК.  –  2007.  – №  12.  – С.  8–14.  
  7. Саблук  П.  Т.  Основні  напрями  розвитку високоефективного агропромислового виробництва в Україні / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2002.  – №  7.  – С.3–13.  
  8. Ткаченко  В. Г.  Аграрная  реформа  в  Украине: результаты,  проблемы, перспективы завершения: монография / В. Г. Ткаченко, В. И. Богачёв. – Луганск: Книжковий світ, 2006.  –  228 с.  
  9. Саблук  П.  Т.  Концептуальні  аспекти  модернізації  аграрного  виробництва  та розвитку сільських територій в Україні / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2010. – №8. – С. 3–8.  
  10. Макаренко П. М. Економічне відтворення аграрного виробництва в умовах ринку : монографія / П. М. Макаренко, Т. В. Попова. – Мелітополь : Люкс, 2011. – 348 с.