матеріальнотехнічне забезпечення

ПЕРЕДУМОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Визначено передумови реалізації модернізаційних процесів у сільському господарстві. Модернізаційний процес розглядається як сукупність структурованих чинників, спрямованих на підвищення ефективності господарської діяльності аграрного підприємства. Визначено основні напрями удосконалення матеріально-технічної бази сільгосппідприємств.