темпи зростання ОЗ.

ДИНАМІКА ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ

Запропоновно методологічний підхід до визначення темпів зростання виробничих фондів в залежності від ряду техніко-економічних параметрів, зокрема строків служби фондів, співвідношення основних та оборотних складових, рентабельності фондів тощо. Також розглянуто параметри ресурсного забезпечення відтворення з врахуванням варіантів власних та позичених коштів. Отримано кількісні закономірності інтерпретуються на прикладі розв’язання задач щодо прийняття інвестиційних рішень.