ДИНАМІКА ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ

Автори: 
V. B. Voytsekhovskyy, Y. V. Voytsekhovska, P. B. Syrvatka

Запропоновно методологічний підхід до визначення темпів зростання виробничих фондів в залежності від ряду техніко-економічних параметрів, зокрема строків служби фондів, співвідношення основних та оборотних складових, рентабельності фондів тощо. Також розглянуто параметри ресурсного забезпечення відтворення з врахуванням варіантів власних та позичених коштів. Отримано кількісні закономірності інтерпретуються на прикладі розв’язання задач щодо прийняття інвестиційних рішень.

  1. Войцеховский  В.  Оптимизация  развития  производственных  систем.  – К.  : Наук.думка, 1991. – 140 с. 
  2. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, Second  Edition/  Wiley;  2  edition,  992  pg,  2001.  
  3. Steven  Bragg.  Fixed  Asset  Accounting: A Comprehensive Guide/ Accounting Tools, 350 pg, 2011.