пропозиція цінності

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Уточнено поняття бізнес-моделі та інноваційної бізнес-моделі. Досліджено чинники, що впливають на розроблення бізнес-моделей у сучасних ринкових умовах. Проаналізовано основні підходи до класифікації елементів ефективної інноваційної бізнес-моделі. Виокремлено базові складові, що забезпечують успішне функціонування бізнес-моделей в умовах сучасних динамічних ринків.