випускник

ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВИПУСКНИКІВ НА РИНКУ ПРАЦІ: ВЗАЄМОДІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І ПРАЦЕДАВЦІВ

Обґрунтовано необхідність взаємодії навчальних закладів та працедавців на сучасному етапі розвитку ринку праці. Представлено схему, яка описує переваги як для навчальних закладів, так й для працедавців, та скерована на встановлення взаємовигідної співпраці між ними. Запропоновано основні підходи, ефективна реалізація яких дасть змогу позитивно вирішувати комплекс проблемних питань, пов’язаних з працевлаштуванням, професійним становленням та зростанням випускників на ринку праці України.