детермінанти.

ФАКТОРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ІННОВАЦІЇ. ПРИКЛАД ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПОЛЬЩІ

Подано результати дослідження, спрямованого на визначення факторів організаційної культури, які впливають на інновації підприємств, а також визначення сили цього впливу. Найвагомішу статистичну кореляцію виявлено між інноваційністю компанії та впровадженням інновацій в місію і візію компанії, творчість працівників, наполегливість у роботі, відкрите спілкування та відмінний інформаційний потік, імідж компанії, регулярну роботу над інноваціями, конкурентоспроможність як пріоритет, використання інформаційних технологій в потоці інформації та прийняття рішень в інноваційному процесі.