автомобілебудівні підприємства

БАГАТОРІВНЕВА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Запропоновано алгоритм розроблення багаторівневої маркетингової стратегії для автомобілебудівних підприємств з метою забезпечення конкурентоспроможності їхньої продукції. Проаналізовано існуючі та запропоновано найефективніші методи оцінки актуальної стратегії. Проаналізовано попередні дослідження щодо визначення показників ефективності маркетингової стратегії. Виділено актуальні ринкові тенденції та визначено можливі перешкоди на шляху реалізації розробленої багаторівневої стратегії. Охарактеризовано специфіку процесу встановлення стратегічних цілей підприємства.