БАГАТОРІВНЕВА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автори: 
O.V. Yurynets, O.Ja. Tomyuk

Lviv Polytechnic National University, Department of Management of Organizations 

Запропоновано алгоритм розроблення багаторівневої маркетингової стратегії для автомобілебудівних підприємств з метою забезпечення конкурентоспроможності їхньої продукції. Проаналізовано існуючі та запропоновано найефективніші методи оцінки актуальної стратегії. Проаналізовано попередні дослідження щодо визначення показників ефективності маркетингової стратегії. Виділено актуальні ринкові тенденції та визначено можливі перешкоди на шляху реалізації розробленої багаторівневої стратегії. Охарактеризовано специфіку процесу встановлення стратегічних цілей підприємства. Детально проаналізовано та запропоновано форми використання інструментів комплексу маркетингу на кожному рівні маркетингової стратегії, які будуть найефективнішими у процесі її реалізації. 

1.  Куденко  Н .  В.  Статегічний   маркетинг :  підручник /  Н.  В.  Куденко. –  К .:  КНЕУ , 2012. –  523  с. 
2.  Сливотски   А.  Миграция  ценности / А.  Сливотски . –  Издательство:  Манн,  Иванов  и  Фербер . – 2006. – 170  с. 
3.  Зозульов   О.  Принципи  формування  маркетингової  стратегії:  від  унітарних  до  інтегрованих   корпоративних   маркетингових  стратегій  /  О.  Зозульов ,  О.  Підмогильна  // Маркетинг   в  Україні. – 2013. –  №3. –  С . 41–48. 
4.  Язвінська  Н.  Стратегічні  орієнтири маркетингової  діяльності   підприємства  /  Н.  Язвінська // Маркетинг   в  Україні. – 2012. – №2. –  С . 46–50. 
5.  Длігач   А.  О.  Стратегічне  маркетингове  управління :  монографія  /  А.  О.  Длігач . –  К .: Алерта, 2012. – 272  с. 
6. Yurynets O. Optimizing the sales planning process of automotive companies /  O. Yurynets, O. Tomyuk – Materials of International Conference “Science Festival “Litteris et Artibus”. Lviv National Polytechnic University. – 2013, November 21–23. 
7. Official site of Inform-bureau AutoConsulting. Retrieved from: http://www. autoconsulting. ua/article. php?sid=27128. 
8. Official site of Tesla Motors. Retrieved from: http://www. teslamotors. com/ 
9. Klein G. Performi ng a Project Premortem / Gary Klein. Purchased by Valerie Sachetta – Harvard Business Review. Retrieved from: http://www.hbreprints. org 
10. Official site of Nestle. Retrieved from: http://www. nestle.com/aboutus/quality-and-safety