структурно-функціональна модель.

УПРАВЛІННЯ СОЦІОЕКОСИСТЕМАМИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ

Розкрито актуальні питання організаційної побудови управління соціоекосистемами в умовах соціально-економічних змін в Україні, які передбачають розроблення та схвалення інтегрованої державної еколого-економічної політики на основі екологоекономічної системи ринкових реформ, враховуючи механізми дії структурнофункціональнаї моделі управління соціоекосистемою, запропонованої авторами.