управління оподаткуванням

ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Охарактеризовано оподаткування як складову системи вищого ієрархічного рівня управління. Визначено місце та роль оподаткування в системі макроекономічного стимулювання активізації інноваційно-інвестиційної діяльності. Обґрунтовано доцільність та необхідність переходу до управління оподаткуванням на основі врахування метрологічно оцінених міжгалузевих взаємозв’язків

ГЕНЕЗИС УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ

 Досліджено історію становлення та розвитку управління оподаткуванням. Визначено та охарактеризовано етапи генезису управління оподаткуванням. На основі пізнання природи причинно-наслідкових зв’язків сформульовано основні історично обумовлені тенденції розвитку управління оподаткуванням.