інноваційний підхід

УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Простежено основні проблеми управління диверсифікаційною діяльністю на підприємстві та виокремлено рівні управління нею. Виділено фактори, що визначають ефективне управління й запропоновано інноваційний підхід в управлінні диверсифікаційною діяльністю підприємства.

ВИКОРИСТАННЯ FACEBOOK В МАРКЕТИНГОВИХ ЦІЛЯХ МСП ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД МАРКЕТИНГУ – РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПОЛЬЩІ

Простежено основні проблеми управління диверсифікаційною діяльністю на підприємстві та виокремлено рівні управління нею. Виділено фактори, що визначають ефективне управління й запропоновано інноваційний підхід в управлінні диверсифікаційною діяльністю підприємства.