інтелектуальні технології

Засоби навігації клієнта в системах електронної контент-комерції

Запропоновано вирішення проблеми навігації клієнта в середовищі систем електронної контент-комерції. Розроблено загальні принципи побудови інтелектуальних засобів навігації клієнта в середовищі контент-комерції на прикладі інтернетмагазину.
 

МОНІТОРИНГ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розроблено та обґрунтовано модель моніторингу рівня комерційного потенціалу інтелектуальних технологій (об’єктів інтелектуальної власності) з використанням функції арктангенсу. В основу моделі покладено співвідношення рівня якості технологічного продукту та рівня комерційного ризику впровадження і споживання. Виділено чотири характерні множини значень моніторингової функції, в кожній з яких для підприємства наданj відповідні рекомендації.