Засоби навігації клієнта в системах електронної контент-комерції

Автори: 
Берко А. Ю., Підгайний Т.І.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем і мереж
 

Запропоновано вирішення проблеми навігації клієнта в середовищі систем електронної контент-комерції. Розроблено загальні принципи побудови інтелектуальних засобів навігації клієнта в середовищі контент-комерції на прикладі інтернетмагазину.
 

1. Hamilton J. A Conversation with Pat Selinger / James Hamilton // ACM Queue, Vol. 3, No. 3 – April 2005. 2. Howard Ph. IBM touts information as as service [Електронний ресурс] / Philip Howard, Bloor Research.- [Режим доступу]: http://www.regdeveloper.co.uk/2005/10/07/ibm_information_mana
gement .– 2005. 3. Seltzer M. Beyond Relational Databases: There is more to data access than SQL./Margo Seltzer// ACM Queue, Vol. 3, No. 3 – April 2005. – P. 128–132. 4. The Lowell Database Research Self-Assessment Meeting [Електронний ресурс]/ Lowell Massachusetts. – 4–6 May 2003.-
[Режим доступу]: http://research.microsoft. com/~gray/lowell. – June, 2003. 5. Берко А.Ю. Системи електронної контент-комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, В.В. Пасічник. – Львів: Видавництво Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – 612 с. 6. Єрмошенко М.М. Інформація в системі виробничих відносин / М.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки №10 (76), 2007. – С. 59–65. 7. Висоцька В.А. Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів систем електронної контент-комерції / В.А. Висоцька, Л.В. Чирун // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”.
Інформаційні системи та мережі. – 2009. – С. 39–47. 8. Рейнольдс М. Электронная коммерция. Основы программирования / Мэтью Рейнольдс. – М.: Лори, 2001. – 538 с.