цемент

Визначення крихкості цементних сумішей з кремнеземистими додатками

З використанням методу ударної в‘язкості досліджено крихкість цементних сумішей з кремнеземистими додатками. Показані перевагами розробленого методу: простота визначення, низька вартість обладнання та експлуатації. Досліджено додатки на основі тонкомеленого скла, одержаного з відходів скляної тари, та пуцоланових добавок, таких як зола виносу, кремнезем та синтетичний кремнезем. Встановлено, що збільшення кількості додатку по відношенню до цементної маси зменшує крихкість на ~ 10% після 28 днів тверднення.

КІНЕТИКА ПОМEЛУ ЦЕМЕНТНОГО КЛІНКЕРУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НОВИХ ПРОМИСЛОВИХ ІНТЕНСИФІКАТОРІВ

Активатори помелу (АП) цементного клінкеру застосовуються для того, щоб зменшити енергію, яка є необхідною для досягнення заданої степені дисперсності цементного порошку. Деякі продукти серед АП, які зазвичай називають підсилювачами продуктивності, позитивно впливають на гідратацію цементу, поліпшуючи міцність бетону. При помелі матеріалів одночасно відбуваються два протилежних процеси: руйнування частинок зовнішньою силою та агрегація частинок, яка може бути самочинною, а також зумовленою зовнішніми стискаючими зусиллями.