фенольні сполуки

Аргентинська цукрова барда: характеристика фенольних сполук та оцінка адсорбції як можливого методу відновлення

Вивчено хімічний склад барди цукрового очерету (Тукуман, Аргентина) та встановлено високу концентрацію органічних сполук. Серед фенольних сполук виявлено переважно флавоноїди, антоціани, похідні резорцину та ферулової кислоти. Описано ізотерми адсорбції фенольних сполук та загальних органічних сполук на чотирьох комерційних активованих вугіллях з різними фізико-хімічними властивостями за двох температур. Встановлено, що форма ізотерми залежить від типу вуглецю, а адсорбційна здатність посилюється із збільшенням температури.

ОДЕРЖАННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК З ВТОРИННИХ ПРОДУКТІВ ВИНОРОБСТВА

Виноград – одна з найстаріших рослин, яку використовує людина, вирізняється особливим смаком й користується найбільшим попитом у всьому світі. В основному його використовує харчова промисловість, а побічні продукти виноробства активно знаходять використання у косметичних і фармацевтичних виробництвах, через свій склад. Відходи виноградного виробництва – складові частини виноградної лози придатні для подальшого використання – вилучення цінних біологічно-активних речовин і підвищують конкурентоспроможність первинного й вторинного виноробства.

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОДЕРЖАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ФЕНОЛЬНОЇ ПРИРОДИ З ADONIS VERNALIS

Показано можливість застосування біотехнологічного методу для одержання біологічно активних сполук, заснованого на in vitro культивуванні калюсних культур. Одержано калюсну біомасу Adonis vernalis, отримано екстракти на її основі,  визначено вміст флавоноїдів, фенольних сполук, також досліджено їх антиоксидантну активність. Результати досліджень свідчать про те, що калюсна біомаса не поступається рослинній сировині за вмістом біологічно активних речовин та біологічною активністю.

НАСТОЯНКА ПЕРВОЦВІТУ ВЕСНЯНОГО – ДЖЕРЕЛО ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК З АНТИОКСИДАНТНОЮ АКТИВНІСТЮ

Наведено узагальнену інформацію стосовно фармакологічних властивостей,
хімічного складу та використання в народній та офіційній медицині первоцвіту
весняного (Primula veris). Встановлено, що на фармацевтичному ринку України
зареєстровано лише 9 лікарських засобів на основі екстрактів з коренів або квіток
первоцвіту з чашечкою, які використовуються для лікування захворювань дихальної
системи. Крім цього, визначено вміст екстрактивних речовин, фенольних сполук,
флавоноїдів, антиоксидантної активності настоянки трави первоцвіту весняного.