гідроди- наміка

ГІДРОДИНАМІКА РУХУ ТЕПЛОВОГО АГЕНТУ КРІЗЬ СТАЦІОНАРНІШАРИ ВОЛОГОГО ТА СУХОГО ТОРФУ

В умовах зростання цін на газ і вугілля, використання торфу, в якості енергоресурсу, є перспективним для України. Згідно з «Концепцією розвитку торф'яної промисловості України до 2030 року», видобуток торфу для палива та добрив в Україні у 2020 році заплановано в обсязі 4-5 млн. тон на рік. Фрезерний торф може бути цінним місцевим видом палива для теплоелектростанцій, комунальних господарств, вихідною сировиною для виробництва паливних брикетів. Процеси виготовлення пресованого палива на основі торфу є багатостадійними, тривалим в часі, ресурсо- та енергозатратними.