Military Communication Equipment

КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ

Розкрито основні етапи комплексної методики проведення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку.  Реалізація  зазначених  етапів  комплексно  дає  змогу  мінімізувати  кількість  вимірювальних  параметрів  та встановити  раціональну  послідовність  їх  вимірювання,  що  зменшить  час  встановлення  технічного  стану  військової техніки  зв’язку,  а обґрунтування  значення ймовірності правильної оцінки  вимірюваного параметра допоможе  вибирати дешевші  засоби  вимірювальної  техніки  військового  призначення.  Виконано  експериментальне  дослідження  для підтвердження працездатно