КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ

2018;
: pp. 55-63
1
Національна академія Національної гвардії України
2
Державний науково-випробувальний центр Збройних сил України
3
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Розкрито основні етапи комплексної методики проведення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку.  Реалізація  зазначених  етапів  комплексно  дає  змогу  мінімізувати  кількість  вимірювальних  параметрів  та встановити  раціональну  послідовність  їх  вимірювання,  що  зменшить  час  встановлення  технічного  стану  військової техніки  зв’язку,  а обґрунтування  значення ймовірності правильної оцінки  вимірюваного параметра допоможе  вибирати дешевші  засоби  вимірювальної  техніки  військового  призначення.  Виконано  експериментальне  дослідження  для підтвердження працездатності запропонованої комплексної методики на прикладі короткохвильової радіостанції Р-1150.

[1]  Л. Сакович,  П. Аркушенко,  А.  Ходич, “Формирование  требований  к  средствам  измерений  диагностических  параметров  аппаратной  связи  при  техническом обслуживании  и  текущем  ремонте”,  Зб.  наук.  праць  Харк. нац.. ун. Повітряних сил. Харків, Україна: ХНУПС, вип. 1(50), с. 108–111, 2017.

[2] М. Яковлев, Л. Сакович, Є. Рижов, П. Аркушенко, «Удосконалення метрологічної  експертизи  військової техніки зв’язку»,  Наука  і  техніка  Повітряних  сил  Збройних  сил України., вип. 3(28), с. 92–99, 2017.

[3] М. Яковлев, Є. Рижов, Л. Сакович, П. Аркушенко, «Удосконалення  методу  задання  вимог  до  мінімально припустимого  значення  ймовірності  правильної  оцінки результату  виконання  перевірки  під  час  діагностування», Наука  і техніка Повітряних  сил  Збройних  сил  України.,  вип. 4(29), с. 136–142, 2017.

[4] Ye. Ryzhov,  L.  Sakovych,  P .  Vankevych, M. Yakovlev, Yu.  Nastishin,  «Optimization  of  requirements  for  measuring instruments  at  metrological  service  of  communication  tools», Measurement, vol. 123, p. 19–25, July 2018.

[5] М.  Яковлев,  Є.  Рижов, «Підхід  до  вибору  засобів вимірювальної  техніки  військового  призначення  для  метрологічного обслуговування військової техніки зв’язку», Військово-технічних збірник Академії СВ, вип. 1(10), с. 119–127, 2014.

[6] V . Kononov, Ye. Ryzhov, L. Sakovych, “Dependence of parameters  of  repair  of  military  communication  means  on  the quality  of metrological  support”, Advanced  Information  Systems, vol. 2, no. 1, p. 91–95, 2018.

[7]  Короткохвильова  радіостанція  Р–1150.  Посібник по  експлуатації  ААНЗ.464414.001  РЭ  –  О:  Телекард-Прилад, 2013.