синусоподіний профіль зубця

Моделювання процесу нарізання глобоїдних черв’ячних коліс способом безперервного формоутворення дисковими фрезами

Мета. Моделювання процесу формоутворення бокових поверхонь зубців черв’ячних коліс глобоїдних черв’ячних передач способом безперервного формоутворення дисковими фрезами для розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій щодо технологічного забезпечення виготовлення глобоїдних черв’ячних коліс. Методика. Дослідження базуються на методах кінематичного аналізу теоретичної механіки, диференціальної та аналітичної геометрії, теорії зубчастих зачеплень, теорії формоутворення поверхонь деталей різанням.

МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ГВИНТОВИМИ СПІВВІСНИМИ ТВІРНИМИ ЛІНІЯМИ ПОВЕРХОНЬ ЗУБЦІВ ЦИЛІНДРИЧНИХ КОСОЗУБИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС

Мета. Розроблення математичної моделі процесу профілювання зубців циліндричних косозубих зубчастих коліс дисковими інструментами способом радіально-колового кінематично змінюваного формоутворення на основі концепції формування бокових поверхонь зубців просторовими гвинтовими співвісними твірними лініями. Методика. Дослідження ґрунтуються на методах та основних положеннях теорії формоутворення поверхонь зубців зубчастих коліс, теорії зубчастих зачеплень, кінематичного аналізу, аналітичної та диференціальної геометрії.