Measuring instruments

GENERALIZED RISK ASSESSMENT PROCEDURE FOR SOFTWARE TESTING OF LEGALLY REGULATED MEASURING INSTRUMENTS

The legal metrology covers measuring instruments (MI), the measurement results of which are used in calculations for consumed energy resources, in the fields of information protection, security, environmental protection, etc. Most modern MIs use microcontrollers or are controlled by computers. The software (SW) of such MIs provides an opportunity not only to automate the processes of measurement and calculation of results but also to ensure long-term storage and data transfer. The manufacturer is responsible for investigating and assessing all possible risks related to the MI SW.

АНАЛІЗ МЕТОДИК ВЕРИФІКАЦІЇ ТА КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Проаналізовано  проблематику  реалізації  метрологічного  підтверджування  засобів  вимірювальної техніки відповідно до міжнародних вимог і можливі напрями їх вирішення. Розглянуто як спільні характеристики, так і певні відмінності основних методик метрологічного підтверджування ЗВТ – верифікації і калібрування, а також сфери їх застосування.  Проаналізовано  методи  верифікації  та  калібрування  ЗВТ,  а  також  точність  та  достовірність  результатів метрологічного підтверджування ЗВТ.

МОДИФІКОВАНА СТРУКТУРА ДВОРІВНЕВОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТИ ДЛЯ ДОЗИМЕТРІЇ

Наведена  модифікована  структура  дворівневого  цифрового  синтезатора  частоти,  що  поєднує  в  собі властивості  класичних  дворівневих  цифрових  синтезаторів  частоти  і  генераторів  пуассонівських  імпульсних послідовностей.