АНАЛІЗ МЕТОДИК ВЕРИФІКАЦІЇ ТА КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

2019;
: pp. 51-66
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано  проблематику  реалізації  метрологічного  підтверджування  засобів  вимірювальної техніки відповідно до міжнародних вимог і можливі напрями їх вирішення. Розглянуто як спільні характеристики, так і певні відмінності основних методик метрологічного підтверджування ЗВТ – верифікації і калібрування, а також сфери їх застосування.  Проаналізовано  методи  верифікації  та  калібрування  ЗВТ,  а  також  точність  та  достовірність  результатів метрологічного підтверджування ЗВТ.

[1] Закон України про метрологію  та метрологічну діяльність,  №  1314-VІІ  від  05.06.2014,  Київ,  Україна: Парлам. вид-во, 2014. 

[2] OIML D 1:2012  (E), Considerations  for  a Law on Metrology: International document, 2012. 

[3] OIML V 2:2012  (E/F),  International vocabulary  of metrology:  Basic  and  general  concepts  and  associated  terms, VIM3, 2012. 

[4]  Sustainable  Development  Knowledge  Platform. Transforming  our  world:  the  2030  Agenda  for  Sustainable Development,  2015  [Online].  Available:  https://sustainab ledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/

[5] Закон України про технічні регламенти та оцінку відповідності,  №  124-VІІІ  від  15.01.2015,  Київ,  Україна: Парлам. вид-во, 2015. 

[6]  ДСТУ  ISO  10012:2005  (ISO  10012:2003  IDT). Системи  управління  вимірюваннями: Вимоги  до  процесів вимірювання  та  вимірювального  обладнання,  Київ, Україна, 2007. 

[7]  ДСТУ  OIML  D  3:2008  (OIML  D  3:1979,  IDT). Метрологія:  Відповідність  засобів  вимірювальної  техніки законодавчим вимогам, Київ, Україна, 2011. 

[8]  Порядок  проведення  повірки  законодавчо регульованих  засобів  вимірювальної  техніки,  що перебувають  в експлуатації, та оформлення  її результатів.  Наказ  Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі України № 193 від 08.02.2016, Київ, Україна, 2016. 

[9] Технічний регламент  законодавчо регульованих засобів  вимірювальної  техніки.  Затверджено  Постановою Кабінету  Міністрів  України  №  94  від  13.01.2016,  Київ, Україна, 2016.

[10] ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017 IDT).  Загальні  вимоги  до  компетентності  випробувальних та калібрувальних лабораторій, Київ, Україна, 2017. 

[11]  В.  Мотало, “Аналіз  методик  верифікації  та калібрування  засобів  вимірювальної  техніки”,  у  Мат. Всеукр. наук. техн. конф. “Technical Using of Measurement - 2019”, Славське, Україна, 2019, с. 18–20.

[12]  ISO/IEC  Guide  98-3:2008,  Uncertainty  of measurement, Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement, 2008. 

[13] EA-4/02 M:  2013, Expression  of  the Uncertainty of Measurement in Calibration: European Accreditation, 2013.

[14]  М.  Дорожовець,  Опрацювання  результатів вимірювань,  Львів,  Україна:  Вид-во  Національного університету “Львівська політехніка”, 2007.

[15]  О.  Малецкая,  М.  Москаленко, “Калибровка СИТ:  оценка  погрешности  и  неопределенности  измерений”, Системи обробки  інформації,  вип. 3  (110),  с. 75–79, 2013. 

[16]  Р.  Трищ,  М.  Москаленко,  О.  Малецкая, “Методики калибровки: разработки и проблемы”. Системи обробки інформації, вип. 1 (99), с. 45–48, 2012.

[17]  ДСТУ  ГОСТ  8.237:2008 (ГОСТ  8.237:2003, IDT).  Метрологія.  Міри  електричного  опору  однозначні: Методи повірки,  Київ, Україна, 2008. 

[18] ДСТУ OIML R 111-1:2008 (OIML R 111-1:2004, IDТ). Метрологія. Гирі класів точності Е1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування, Київ, Україна, 2010. 

[19]  И.  Захаров,  С.  Водотыка,  Е.  Шевченко, “Методы,  модели  и  бюджеты  оценивания  неопределенности измерений при проведении калибровок”, Измерительная техника, № 4, с. 20-26, 2011.

[20] М. Дорожовець, В. Мотало,  Б. Стадник  та  ін., Основи метрології та  вимірювальної техніки:  у  двох томах, Т. 2. Вимірювальна техніка; за ред. проф. Б. Стадника, Львів,  Україна:  Вид-во  Національного  університету “Львівська політехніка”, 2005.

[21] В. Мотало, “Метрологічна перевірка резистивних  подільників  напруги  методом  вимірювання відношення опорів”, Науковий  вісник НЛТУ України,  вип. 26, № 1,  с. 244–252, 2016.  

[22] OIML V 1:2013 (E/F), International Vocabulary of Terms in Legal Metrology (VIML), 2013. 

[23]  ДСТУ  ГОСТ  8.366:2009.  Омметри  цифрові: Методи і засоби повірки, Київ, Україна, 2008. 

[24]  Guidelines  on  the  Calibration  of  Digital Multimeters:  Calibration  Guide  EURAMET  cg-15,  Version 3.0, 2015.

[25] ДСТУ OIML R 34:2014 (OIML R 34:1979, IDT). Метрологія: Класи точності засобів вимірювальної техніки Київ, Україна, 2015. 

[26] CОOMET R/GM/21:2011, Use of concepts “error of measurement”  and  “uncertainty  of measurement”: General principles, 2011.

[27]  OIML  D  8  Edition  2004  (E),  Measurement standards:  Choice,  recognition,  use,  conservation  and documentation, International document, 2004. 

[28]  Guidelines  on  the  Calibration  of  Non-Automatic Weighing  Instruments: EURAMET Calibration Guide, no. 18, version 4.0, 2015.