розпізнавання обличчя

МЕТОДИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ У СИСТЕМАХ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Стаття присвячена дослідженню методів розпізнавання облич і спрямована на визначення найбільш підходящого для системи безпеки на основі розпізнавання облич з камер відеоспостереження. Проаналізовано часові витрати цих методів та їх стійкість до спотворень геометричного масштабу та поворотів у різних площинах. Для експериментів згенеровано власні набори даних. Особливу увагу приділено компромісу між швидкістю та точністю розглянутих методів для їх використання як першого етапу системи безпеки на основі розпізнавання обличчя у відеопотоці.

Розроблення системи розпізнавання людських облич для відеоспостереження

Досліджено принципи побудови систем спостереження та розпізнавання об’єктів. Наведено класифікацію способів розпізнавання людських облич. Проаналізовано роботу мережі прогресивного калібрування (ПКМ) для розпізнавання людських облич. Розроблено алгоритм розпізнавання облич, створено програмну систему розпізнавання облич і проведено її тестування.

Інтелектуальна інформаційна система «розумний замок» для захисту приміщень

Розглянуто інтелектуальну інформаційну систему «Розумний замок» для захисту приміщень. Здійснено загальний опис розумних будинків та актуальності їх використання. Сформульовано проблему, яка виникає під час використання розумних пристроїв для дому. Наведено приклади двох відомих таких моделей: SmartLock та Schlage Sense Smart Lock. Проаналізовано їхні переваги та недоліки для врахування під час розроблення інтелектуального замка. Подано короткий опис актуальної інформації щодо методики розпізнавання обличчя. На основі цих даних сформульовано цілі, які досягнуто у цій статті.

Алгоритм визначення форми губ під час артикуляції для української жестової мови

Розглянуто проблему розпізнавання артикуляції на зображенні обличчя. Пропонується метод розпізнавання артикуляції, оснований на методі активної моделі форми ASM. Метод протестований на відеозображеннях української жестової мови та на базі облич “BioID”.