системи підтримання прийняття рішень

Засоби навігації клієнта в системах електронної контент-комерції

Запропоновано вирішення проблеми навігації клієнта в середовищі систем електронної контент-комерції. Розроблено загальні принципи побудови інтелектуальних засобів навігації клієнта в середовищі контент-комерції на прикладі інтернетмагазину.