innovation potential

Determination of the Influence of the Economic Cycle Stages on the Innovative Potential of Small Entrepreneurship

The small business sector is studied. It is hypothesized that the small business sector has a significant innovative potential, the possibilities of which depend on the economic cycle of market conjuncture. It has been hypothesized that innovation investment in the small business sector depends significantly on economic cycles, and that the structure / directions of innovation investment are determined by the global market conjuncture.

Інноватика в освіті – шлях до її якості, досвід США

Наголошено на зростаючій функції освіти в соціально-економічному розвитку, в формуванні інноваційної економіки. Розкривається сутність інноватики, основні напрями інноваційної діяльності. Подається взаємозв'язок розвитку науково-технічного прогресу та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, наводиться в цьому аспекті досвід США, зокрема і щодо розвитку дослідницьких і підприємницьких університетів. Обґрунтовуються способи підвищення якості освіти, зокрема й за рахунок використання досвіду США.