Інноватика в освіті – шлях до її якості, досвід США

1
Державна інспекція навчальних закладів України
2
ДУ „Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”

Наголошено на зростаючій функції освіти в соціально-економічному розвитку, в формуванні інноваційної економіки. Розкривається сутність інноватики, основні напрями інноваційної діяльності. Подається взаємозв'язок розвитку науково-технічного прогресу та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, наводиться в цьому аспекті досвід США, зокрема і щодо розвитку дослідницьких і підприємницьких університетів. Обґрунтовуються способи підвищення якості освіти, зокрема й за рахунок використання досвіду США.

1. Ніколаєнко С. Від освіти масової до освіти якісної (нова стратегія розвитку освіти України). – К., 2011. – С. 32. 

2. Литвинчук Т. У 2015 р. будемо навчатись по-новому // Я студент. – 2015. – № 1. – С. 6.

3. Іванов В. Наука и инновации в условиях глобализации // Общество и экономика. – 2011. – № 2. – С. 11.

4. Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: пошуки пріоритетів / Філософія освіти. – К., 2011. – С. 6–12.

5. Романенко М. Концептуальні засади та основні напрями інноваційного розвитку освіти в сучасних умовах // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1/4. – С. 18.

6. Грудзинский А. О. Университет как предпринимательская организация // Социологические исследования – 2013. – № 4. – С. 11.

7. Андрушкевич О. А., Денисова И. М. Формирование предпринимательских университетов в инновационной экономике // Экономическая наука современной России. – 2014. – № 3(66). – С. 88–89.

8. Шабайкович В. „Компетентнісні” пошуки якості освіти в болонському та інших просторах // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2014. – № 5. – С. 52.

9. Ерошкин А., Петров М., Плисецкий Д. Государственная финансовая поддержка инноваций за рубежом // МЭ и МО. – 2014. – 312. – С. 27.

10. Арзамасова О. В. Побудова нової економіки: проблеми формування кадрового потенціалу України // Наука і економіка. – 2014. – № 4 (36). – С. 154.

11. Александров Д. Г., Королева Т. Г. Социальное предпринимательство в современном мире. // Экономика. Налоги. Право. – 2014. – № 4. – С. 46.