anaphora resolution

Using transitivity information for morphological and syntactic disambiguation of pronouns in Ukrainian

Наведено короткий опис декількох електронних ресурсів української мови, а саме
два синтаксичні корпуси: Золотий стандарт (біля 130 тис. слів), анотований вручну
деревами залежностей Universal Dependencies (https://universaldependencies.org/), що
становить тренувальні дані для синтаксичного парсера, та великий (майже 3 мільярди
слів) автоматично анотований Загальний синтаксичний корпус (Звідусіль), а також
валентний словник українських дієслів. Ці мовні ресурси розробляються в Інституті