Using transitivity information for morphological and syntactic disambiguation of pronouns in Ukrainian

2019;
: сс. 101-115
1
1- Samsung Research Poland; 2 - Institute for Ukrainian, NGO
2
Institute for Ukrainian, NGO

Наведено короткий опис декількох електронних ресурсів української мови, а саме
два синтаксичні корпуси: Золотий стандарт (біля 130 тис. слів), анотований вручну
деревами залежностей Universal Dependencies (https://universaldependencies.org/), що
становить тренувальні дані для синтаксичного парсера, та великий (майже 3 мільярди
слів) автоматично анотований Загальний синтаксичний корпус (Звідусіль), а також
валентний словник українських дієслів. Ці мовні ресурси розробляються в Інституті
Української, ГО від 2015 року та є доступні для некомерційного вживання під адресою
установи https://mova.institute/. Також описано експериметальне використання вален-
тного словника для покращення якості роботи синтаксичного парсера з використанням
машинного навчання та ґрунтовної теоретико-лінгвістичної бази. Прикладом були
конструкції особово-присвійних займенників “його”, “її”, “їх”, кожен з яких має понад
24 можливі морфологічні таги, у сполученні з ґерундієвими іменниковими формами, що
також можуть мати різні граматичні інтерпретації (із ключовими семантичними
ролями або без них). Вибір правильної інтерпретації у багатьох випадках вимагає
ідентифікації семантичної ролі іменника, що його заступає у тексті займенник, і/або
розв’язання кореференції (анафори). З одного боку, це ускладнює процес уоднозначнення; з іншого боку, ми отримуємо бонус для якісного автоматичного аналізу
тексту, необхідного для багатьох застосувань в обробці природних мов (NLP). Проана-
лізовано типові помилки автоматичного парсингу для досліджуваної конструкції та
подано практичні рекомендації до створення тренінгових даних для кращого навчання
парсера у майбутньому. Стаття є практичним продовженням лінгвістичного
дослідження (Kotsyba, Moskalevskyi 2018 [11]), де подано теоретичне обгрунтування
рішення проблеми інтерпретації займенників та ґерундієвих іменників для української
мови на тлі інших словянських мов.

1. Blodgett, A., Schneider, N. (2018). Semantic Supersenses for English Possessives. Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018), Miyazaki (Japan).

2. Danielewiczowa M. (2017). Polskie nazwy czynności i wytworów czynności w świetle walencji motywujących je czasowników /Polish Action Nominals in the Light of the Valency of the Corresponding Verbs. Prace Filologiczne, tom LXX, p. 143–157.

3. de Marneffe M.-C., Dozat T., Silveira N., Haverinen K., Ginter F., Nivre J., and Manning Ch.- D. (2014). Universal Stanford Dependencies: A cross-linguistic typology. LREC.

4. Dozat, T., Qi, P., Manning Ch.-D. (2017). Stanford’s Graph-based Neural Dependency Parser at the CoNLL 2017 Shared Task. Proceedings of the CoNLL 2017 Shared Task: Multilingual Parsing from Raw Text to Universal Dependencies, Vancouver, Canada, August 3–4, 2017, p. 20–30.

5. Erjavec T. (2009). MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications: Towards Version 4. Proc. of the MONDILEX Third Open Workshop, Bratislava, Slovakia, 15–16 April, 2009.

6. Kocková, J. (2017). Substantiva mezi slovesem a jménem Substantiva na -ní (-tí) / -ние (-тие) v češtině a ruštině ve světle paralelního korpusu. Časopis pro Moderní Filologii 99, Č. 1, p. 55–64.

7. Kotsyba N. (2013). Overview of the Ukrainian language resources within the multilingual European MULTEXT-East project, v. 4. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 770: Інформаційні системи та мережі. p. 122–129. http://science.lp.edu.ua/sisn/vol-770-no-2013-1

8. Kotsyba, N. (2014). How light are aspectual meanings?: A study of the relation between light verbs and lexical aspects in Ukrainian. Robering, K. (ed.) Events, Arguments, and Aspects. Topics in the Semantics of Verbs. Studies in Language Companion Series, vol. 152, pp. 261–300.

9. Kotsyba N. (2014). Using Polish Wordnet for Predicting Semantic Roles for the Valency Dictionary of Polish Verbs. Przepiórkowski A., Ogrodniczuk M. (eds) Advances in Natural Language Processing. NLP 2014. Lecture Notes in Computer Science, vol 8686. Springer International Publishing Switzerland, p. 202–207. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10888-9_21

10. Kotsyba, N., Moskalevskyi, B. (2018). An essential infrastructure of Ukrainian language resources and its possible applications. SlaviCorp 2018, 24–26 September 2018, Charles University, Prague, Book of Abstracts. https://slavicorp.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/144/2018/09/ SlaviCorp2018_Book_of_Abstracts.pdf

11. Kotsyba, N., Moskalevskyi, B. (2018). Syntactic and morphological ambiguity of the deverbal nouns’ arguments in Ukrainian and ways of its resolution. Prace Filologiczne, vol. VXXII, Warsaw, p. 193–210.

12. Levin, B. and Rappaport Hovav M. (2005). Argument realization. Cambridge: Cambridge University Press.

13. Panevová, J. (2017). Od valence slovesa k valenci substantiv a adjektiv/From Valency of Verbs to Valency of Nouns and Adjectives. Prace Filologiczne, vol. LXX, Warsaw, p. 59–72.

14. Pazelskaya, A. (2007). Argument structure in Russian deverbal nouns in -nie. Studies in Formal Slavic Linguistics, ed. Franc Maršič and Rok Zeucer, p. 255–272. Peter Lang.

15. Petrov S., Das D., and McDonald R. (2012). A universal part-of-speech tagset. LREC.

16. Pustejovsky, J. (1995). The Generative Lexicon, MIT Press, Cambridge, MA.

17. Straka M., Hajič J., Straková J. (2016). UDPipe: Trainable Pipeline for Processing CoNLL-U Files Performing Tokenization, Morphological Analysis, POS Tagging and Parsing. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), Portorož, Slovenia, May 2016.

18. Zeman, D. (2008). Reusable Tagset Conversion Using Tagset Drivers. LREC.

19. Vykhovanets I., Horodenska K. Theoretical Morphology of Ukrainian Language: Academic Grammar of Ukr. Lang. Kyiv: Pulsary, 2004. [Ukrainian]

20. Kobozeva I.M. About Possessivity in Russian: Possessive Predicates and the Genitive. Acta Linguistica Petropolitana. Scientific Papers of Institute for Linguistic Research RAS. T. XI. P. 1. Categories of Noun and Verb in the System of Functional Grammar. Nauka, S. Petersburg, p. 249–271, 2015. [Russian]

21. Kurylo, O. Considerations about the Modern Ukrainian Literary Language. Solomiya Pavlychko’s Publishing House “Osnovy”, Kyiv, 2004 (reprint from Knyhospilka, 1925). [Ukrainian]

22. Pazelskaya A. G., Tatevosov S. G., The Deverbal Noun and the Structure of the Russian Verb. V. A. Plungian, S. G. Tatevosov (ed.), Research on Verbal Derivation. Languages of the Slavic Culture. Moscow, p. 348–380, 2008. [Russian]

23. Pchelintseva, J. E. The Grammatical Status and Aspectuality of Deverbal Nouns of Action in Ukrainian (on the background of Russian and Polish). Izvestiya VGPU. Philological Studies. Volgograd, 2015. [Russian]

24. Syniavskyi O. N. The Norms of the Ukrainian Literary Language. Ukrainian Publisher, 2nd edition, Lviv, 1941. [Ukrainian]

25. Syntactic corpus search interface. Retrieved March 19, 2019, from http://www.mova.info/syntaxis_search.aspx. [Ukrainian]

26. SUM – Dictionary of Ukrainian language in 11 volumes. „Naukova Dumka”, Kyiv, 1970–1980. Digital version of SUM. Retrieved March 19, 2019, from http://sum.in.ua/. [Ukrainian]

27. IU Gold – Syntactic Corpus of the Ukrainian Language (Gold Standard Treebank of Ukrainian). Institute for Ukrainian, NGO, 2018. Retrieved March 19, 2019, from https://mova.institute [Ukrainian]