electronic digital signature

Інформаційна система державного управління та актуальність її впровадження в Україні

Доведено важливість використання сучасних програмно-технічних засобів у
житті громадянина і держави. Розглянуто питання інтеграції інформаційних
технологій і досягнень комп’ютерної техніки у процеси діяльності державних
органів у різних сферах, наведено приклади доступних громадянам України
електронних ресурсів, що допомагають вирішувати питання взаємодії громадянина
і держави, проаналізовано їхні переваги і недоліки. Визначено проблеми, які
притаманні функціонуванню державних органів в Україні, які можуть бути