Інформаційна система державного управління та актуальність її впровадження в Україні

2019;
: сс. 116-124
1
Херсонський національний технічний університет, кафедра програмних засобів і технологій
2
Херсонський національний технічний університет, кафедра програмних засобів і технологій

Доведено важливість використання сучасних програмно-технічних засобів у
житті громадянина і держави. Розглянуто питання інтеграції інформаційних
технологій і досягнень комп’ютерної техніки у процеси діяльності державних
органів у різних сферах, наведено приклади доступних громадянам України
електронних ресурсів, що допомагають вирішувати питання взаємодії громадянина
і держави, проаналізовано їхні переваги і недоліки. Визначено проблеми, які
притаманні функціонуванню державних органів в Україні, які можуть бути
повністю або частково вирішені за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Доведено необхідність створення інформаційної системи державного управління
(ІСДУ) та обґрунтовано актуальність впровадження її в Україні, сформульовано
перелік критеріїв, які система повинна задовольняти, і питань, які вона повинна
вирішувати. Наведено загальну структуру ІСДУ, виділено її елементи та описано
їхню взаємодію. Наведено перелік модулів, які можуть бути включені у систему.
Розглянуто питання розгортання системи за вертикаллю і горизонталлю на
максимально можливу кількість ланцюгів – елементів інфраструктури; описані
приклади кінцевих ланцюгів розгорнутої системи. Досліджено питання інтеграції в
ІСДУ модуля штучного інтелекту, визначено переваги його використання у
державній сфері. Проаналізовано залежність людського фактору і прозорості
управління. Розглянуто проблему цілісності й адекватності даних систем. Як
підсистему контроля коректності роботи запропоновано додати модуль запобігання
помилкам. Описано структуру, загальний принцип дії й алгоритм роботи системи
реагування на запити громадян (СРЗГ); розглянуто питання і проблеми, які
можуть виникнути під час її реалізації, а також шляхи їх вирішення. Досліджено
питання доступу до СРЗГ. Визначено критерії до програмних інструментів, які
можна використати для реалізації системи. Запропоновано реалізувати СРЗГ як
вхідну точку для створення інформаційної системи державного управління.

1. Lufkin, B. (2017). Could Estonia be the first “digital” country? BBC. Відновлено 11 лютого 2019 з http://www.bbc.com/future/story/20171019-could-estonia-be-the-first-digi...

2. Агаджанов, М. (2016). Яким повинен бути справжній електронний уряд? Естонія показує приклад. Habr. Відновлено 11 лютого 2019 з https://habr.com/ru/post/395579/

3. ProZorro. (2019). Відновлено 13 лютого 2019 з https://prozorro.gov.ua/

4. Єдиний державний портал адміністративних послуг. (2019). Відновлено 10 березня 2019 з https://my.gov.ua/

5. Електронні петиції. Офіційне інтернет-представництво Президента України. (2019). Відновлено 13 лютого 2019 з https://petition.president.gov.ua/

6. Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. (Doctor of philosophy dissertation). University of California, Irvine.

7. Глушков, В. М. (1982). Основи безбумажної інформатики. Москва: Наука.

8. Закон України “Про електронні довірчі послуги” від 05.10.2017 № 2155-VIII. (2017).

9. Електронний цифровий підпис. (2019). Wikipedia. Відновлено 21 лютого 2019 з https://uk.wikipedia.org/wiki/Електронний_цифровий_підпис

10. Judd, J. (2018). Benchmarking the request time of Laravel, ASP.NET Core and Django. Medium. Відновлено 24 лютого 2019 з https://medium.com/@jamesjudd_21057/benchmarking-therequest-time-of-laravel-asp-net-core-and-django-7c1c3e9663d