функція якості

СТРУКТУРУВАННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ШЛЯХОМ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ

Якісна медична допомога – важливий індикатор економічного розвитку держави. Сьогодні підвищення якості медичних послуг є пріоритетним завданням як для медичних установ, так і для держави загалом. Розроблення методів і засобів для безперервного підвищення якості медичних послуг сприяє регулюванню, удосконаленню медичних послуг, забезпечує комплексність її складових, послідовність і безперервність їх надання, а також допомагає персоналу визначитися з нап­рям­ками досягнення оптимального рівня надання медичної допомоги.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Проаналізовано  процеси  надання  медичних  послуг  та  визначено  основні  критерії  якості  медичної послуги для медичної установи  як надавача послуги  та для пацієнта як споживача послуги. Обґрунтовано доцільність застосування функції якості медичних послуг та подано математичну модель процесів надання медичної послуги.