імпедансна спектроскопія

Квантове накопичення електричної енергії на міжфазних межах у гетерофазних неорганічно/органічних клатратах

Робота присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі пошуку нових способів та механізмів накопичення електричної енергії високої густини. В результаті проведених досліджень запропоновано систему, яка дозволяє накопичувати електричний заряд за рахунок квантових ефектів та явищ без використання хімічних реакцій.

Особливості проектування спеціалізованих програмно-апаратних засобів для імпедансної спектроскопії термоелектричних перетворювачів енергії

Представлено методику характеристики термоелектричних перетворювачів енергії на основі дослідження частотної залежності їх імпедансу. Розроблено спеціалізовані апаратно-програмні засоби для імпедансної спектроскопії термоелектричних модулів. Для аналізу отриманих спектрів за основу взято електротермічну модель, яка добре описує експериментальні результати та дозволяє отримати не тільки електричні але і теплові характеристики термоелектричного перетворювача енергії.

ВПЛИВ ВЕЛИЧИНИ КАТОДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ НА КОРОЗІЮ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МОДЕЛЬНИХ ЗРАЗКІВ

Об’єкт досліджень – модельні зразки електрохімічно гетерогенних алюмінієвих сплавів з мідними катодними включеннями різних розмірів.

Мета роботи – вивчення впливу розмірів катодних включень на корозію алюмінієвого сплаву.

SPICE модель квадратурного синхронного детектора вимірювальних перетворювачів імпедансу

Представлена задача SPICE моделювання вимірювальних перетворювачів імпедансу, на яких оснований широкий ряд мікроелектронних сенсорів імпедансної спектроскопії, зокрема, для Інтернету речей. Запропоновано SPICE модель та методику параметричного аналізу синхронних детекторів пристроїв імпедансної спектроскопії, основою якої є поєднання двох типів аналізу — AC analysis та Transient analysis. На основі AC аналізу отримують номінальні значення активної ReZ та реактивної ImZ складових імпедансу.